Updates van het Nicolaas

Het rooster verandert wellicht
Op dit moment praten we op het Nicolaas over het aanpassen van onze lestijden. Hieronder leest u als ouder wat dit inhoudt. 

Nieuwe cao

In de zomer van 2018 is tijdens de cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs afgesproken dat de werkdruk voor docenten omlaag moet. De afspraak luidt dat een docent met een fulltimeaanstelling op jaarbasis 30 uur minder voor de klas mag staan. De vrijkomende uren worden ingezet als ‘ontwikkeltijd’. 

In overleg

Op het Nicolaas overleggen schoolleiding, team en MR nu hoe we aan de cao-afspraak kunnen voldoen. De oplossing moet hoe dan ook aansluiten bij onze visie op onderwijs en een verbetering van het rooster opleveren. Voor sommige leerjaren zijn de lesdagen op dit moment namelijk vrij lang.

In april hoort u meer

Omdat we nog volop in gesprek zijn, kunnen we de uitkomst niet voorspellen. Wel willen we u als ouder alvast informeren dat deze discussie loopt en dat het rooster misschien gaat wijzigen. We verwachten u in april meer te kunnen vertellen.