Updates van het Nicolaas

Betrokken leerlingen
Vind je het leuk om mee te denken over de lessen op het Nicolaas? Heb je vaak ideeën of wil je meehelpen om iets te organiseren voor de hele school? Meld je dan aan voor het leerlingenpanel of de leerlingenraad!

Leerlingenpanel

Elk leerjaar van het Nicolaas heeft een leerlingenpanel. Samen met de afdelingsleider help je de lessen in jouw jaar te verbeteren en leer je hoe je verantwoordelijkheid voor iets draagt. Je verzamelt informatie van klasgenoten over alles wat er op school speelt: schoolfeesten, excursies, toetsen of de situatie in de klas. 

Een paar keer per jaar komen de panels bij elkaar. Daarna delen ze alles wat ze besproken hebben. De panelleden geven ook voorlichting op Open Dagen. Ze adviseren andere leerlingen, de medezeggenschapsraad, leraren en de schoolleiding. Als lid van een leerlingenpanel kun je dus echt het verschil maken.

Leerlingenraad

In de leerlingenraad kun je meedenken over hoe het gaat op school en actief helpen om dingen te veranderen. Het gaat hier altijd over de hele school, dus niet alleen over je eigen jaar. Er zitten acht leerlingen in de leerlingenraad. Ze komen één keer per maand bij elkaar en overleggen minstens twee keer per jaar met de schoolleiding. Er zit ook altijd iemand uit de leerlingenraad bij de vergaderingen van de leerlingenpanels.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vier medewerkers, twee leerlingen en twee ouders. De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, adviseert de schoolleiding en stemt mee over belangrijke onderwerpen.

Meer weten?

Wil je meedoen? Of heb je een vraag? Stuur een mail naar sint@nicolaas.nl en zet erbij waarover het gaat (leerlingenpanel, leerlingenraad of MR).

Oud-leerlingen


  • Myrakel is een actieve vereniging van ruim 550 oud-leerlingen van het St. Nicolaaslyceum en de Sint-Pius MMS. De vereniging bevordert het contact tussen oud-leerlingen. Door het adressenbestand actueel te houden, lukt het om eens in de vijf jaar een grote reünie te organiseren. Ook geeft de vereniging een eigen blad uit. 
  • Soosavond. Ieder jaar, op de derde vrijdag van januari, organiseert de sooscommissie een soosavond, speciaal voor alle oud-leerlingen. Wat zijn je klasgenoten gaan doen? En dragen de leraren nog steeds dezelfde truien? De oud-leerlingensoos is de perfecte gelegenheid om bij te kletsen en herinneringen op te halen. De volgende gelegenheid is 19 januari 2018.

Kijk op www.myrakel.nl of de Facebook-pagina.