Updates van het Nicolaas

Betrokken ouders
Ouders die met ons meedenken, daar zijn we blij mee. Betrokkenheid is namelijk een van onze kernwaarden. En als u weet wat er op school speelt, kunt u uw kind beter ondersteunen. Goed overleg met ouders komt sowieso het onderwijs ten goede.

Zo blijft u op de hoogte

Voor u als ouder verandert er veel als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Ook daarna hebt u vast wel eens behoefte aan advies of uitleg.

Daarom organiseren we elk jaar:

 • een informatieavond om u te laten kennismaken met de afdelingsleider, de mentor en het programma van dat jaar;
 • tafeltjesmiddagen, waarop u persoonlijk kunt spreken met leraren en mentoren;
 • thema-avonden, waarop telkens een ander onderwerp aan bod komt, zoals omgaan met alcohol, social media of pesten.

Meepraten

U kunt op alle niveaus meepraten op het Nicolaas.

 • Ouderraad
  De ouderraad bestaat uit ten minste zes ouders ‒ bij voorkeur uit elke jaarlaag één ‒ die vijf keer per jaar informeel overleggen met de schoolleiding. In de ouderraad ontstaan nieuwe initiatieven en worden overkoepelende zaken besproken. De ouderraad heeft een klein budget om activiteiten voor ouders te organiseren, zoals thema-avonden en de bijeenkomsten van de ouderjaargroep. Er geldt een huishoudelijk reglement en jaarlijks worden de speerpunten vastgelegd in een jaarplan. De ouderraad is ook betrokken bij voorlichtingsavonden en Open Dagen.
 • Ouderjaargroepen
  In de ouderjaargroepen praten ouders over actuele zaken die spelen in de klas. Per klas vertegenwoordigen twee ‘contactouders’ alle ouders; zij verzamelen vragen en opmerkingen. Er zijn jaarlijks vier bijeenkomsten, waarbij altijd de afdelingsleider aanwezig is. Elke jaarlaag benoemt een voorzitter en een notulist. De eerste verzorgt de agenda; de tweede zorgt ervoor dat de notulen via de ouderraad en afdelingsleiders gepubliceerd worden.
 • Medezeggenschapsraad
  De medezeggenschapsraad (MR) is een adviesorgaan dat bestaat uit vier medewerkers, twee leerlingen en twee ouders. De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen, adviseert de schoolleiding bij het besturen van de school en stemt mee over belangrijke onderwerpen. De MR roept ouders op zich kandidaat te stellen wanneer er plaatsen vrijkomen. De leden worden gekozen via een stemmingsronde door de eigen geleding.


 • Raad van toezicht
  In de raad van toezicht van onze overkoepelende stichting SVOAZ zijn eveneens ouders vertegenwoordigd.
Bent u geïnteresseerd? Of hebt u vragen?
Mail dan naar: ouderraad@nicolaas.nl. Voor vragen over de MR kunt u een mail sturen aan: sint@nicolaas.nl.
Algemene vragen over de school?

Log in via Magister-Zermelo, onze digitale leeromgeving. Of bekijk onze publicaties.