Updates van het Nicolaas

Aanmelden voor de brugklas
Aanmelden voor de brugklas is dit schooljaar niet meer mogelijk. Een uitzondering hierop vormen de leerlingen die al wél geplaatst zijn, maar nog niet aangemeld.
Matching: 224 leerlingen geplaatst
De matching heeft op 5 april plaatsgevonden. We zijn verheugd in het schooljaar 2018-2019 maar liefst 224 nieuwe leerlingen te mogen verwelkomen. De meesten hadden het Nicolaas bovenaan op hun voorkeurslijst staan. Hiermee zitten onze acht eerste klassen vol.

Geplaatst, maar nog niet aangemeld?
Ben je geplaatst op het Nicolaas, maar heb je je nog niet aangemeld, omdat onze school niet op één op je voorkeurslijst stond? Vul dan zo snel mogelijk dit formulier in.

Nog op zoek naar een brugklas?
Ben je niet geplaatst op het Nicolaas? Dan heeft aanmelden voor de eerste klas van schooljaar 2018-2019 geen zin meer. Als een geplaatste leerling zijn plek opgeeft, raadplegen we de reservelijst.

Weetjes voor je ouders

We volgen net als andere scholen in Amsterdam de kernprocedure voor aanname.

Zit uw kind op een basisschool buiten Amsterdam? Of hebt u een dringende vraag? Neem dan contact op met de afdelingsleider van de eerste klas, Renske Dalhhaus.