Updates van het Nicolaas

Aanmelden voor de eerste klas
Het is op dit moment niet mogelijk om je aan te melden voor het eerste jaar.

Schooljaar 2020-2021

We hebben 230 nieuwe leerlingen verwelkomd in onze eerste klassen. De meesten hadden het Nicolaas bovenaan op hun voorkeurslijst staan. Hiermee zitten onze acht eerste klassen vol.

Schooljaar 2021-2022

Informatie over aanmelden voor het schooljaar 2021-2022 volgt in november 2020.

Weetjes voor je ouders

We volgen net als andere scholen in Amsterdam de kernprocedure voor aanname.

Zit uw kind op een basisschool buiten Amsterdam? Of hebt u een dringende vraag? Stuur dan een mail naar Renske Dahlhaus, afdelingsleider van de eerste klas.

Kijk hier als u uw kind wilt aanmelden voor klas 2 t/m 6.