Updates van het Nicolaas

Aanmelden voor jaar 1

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor het 1e jaar van schooljaar 2021-2022. Inmiddels is bekend welke leerlingen op onze school geplaatst zijn.

Matching: 230 leerlingen geplaatst

De matching heeft op 8 april plaatsgevonden. We zijn verheugd in het schooljaar 2021-2022 maar liefst 230 nieuwe leerlingen te mogen verwelkomen. Hiermee zitten al onze eerste klassen vol.

Op het Nicolaas geplaatst, en dan?

Welkom op onze school! Je ontvangt binnen een week een officiële plaatsingsbrief. Daarin nodigen we je ook uit voor de kennismakingsmiddag op woensdag 30 juni. Op die dag leer je je nieuwe klasgenoten en je mentor kennen.

Bezwaar maken?

Bent u het als ouder, verzorger of voogd niet eens met de uitkomst van de loting en matching voor wat betreft het St. Nicolaaslyceum? Dan kunt u vóór 27 mei 2021 een bezwaar indienen bij het OSVO (dus niet bij onze school). Zie: Reglement bezwaarprocedure (let vooral op punt 1.4) en Formulier indienen bezwaarschrift.

Overige weetjes voor je ouders

  • We volgen net als andere scholen in Amsterdam de kernprocedure voor aanname.

  • Zit uw kind op een basisschool buiten Amsterdam? Of heeft u een dringende vraag over toelating of aanmelding? Stuur dan een e-mail naar Renske Dahlhaus, afdelingsleider van de eerste klas.
  • Kijk hier als u uw kind wilt aanmelden voor klas 2 t/m 6.