Updates van het Nicolaas

Aanmelden voor jaar 1

Op dit moment is er nog niets bekend over aanmelding voor het schooljaar 2022-2023. Informatie volgt eind 2021.

Weetjes voor je ouders

  • We volgen net als andere scholen in Amsterdam de kernprocedure voor aanname.

  • Zit uw kind op een basisschool buiten Amsterdam? Of heeft u een dringende vraag over toelating of aanmelding? Stuur dan een e-mail naar Renske Dahlhaus, afdelingsleider van de eerste klas.
  • Kijk hier als u uw kind wilt aanmelden voor klas 2 t/m 6.