Updates van het Nicolaas

Meedenken en meepraten
Ouders en leerlingen die met goede ideeën komen, daar zijn we blij mee. Alle betrokkenheid en feedback is welkom. Daar worden het onderwijs en onze organisatie alleen maar beter van.

Wilt u als ouder meer inspraak?

Natuurlijk betrekken we álle ouders zo veel mogelijk bij het onderwijs. Zo weet u wat er op school speelt en kunt u uw kind beter ondersteunen. Als u dat wilt, kunt u ook meepraten en meebeslissen in de diverse organen.

Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit ten minste zes ouders die vijf keer per jaar informeel overleggen met de schoolleiding. Hier ontstaan nieuwe initiatieven en worden overkoepelende zaken besproken. De ouderraad heeft een klein budget om activiteiten voor ouders te organiseren, stelt het jaarplan op en is betrokken bij voorlichtingsavonden en Open Dagen.

Ouderjaargroepen
In de ouderjaargroep (OJG) praten ouders over actuele zaken die spelen in de klas. Per klas vertegenwoordigen twee ‘contactouders’ alle ouders; zij verzamelen vragen en opmerkingen. Er zijn jaarlijks vier bijeenkomsten, waarbij altijd de afdelingsleider aanwezig is. Elke jaarlaag benoemt een voorzitter en een notulist. De notulen zijn voor alle ouders online in te zien (in het WIS Ouderportaal).

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders (twee leden), leerlingen (twee of drie leden) en medewerkers (drie leden). De MR adviseert de schoolleiding bij het besturen van de school en stemt mee over belangrijke onderwerpen. De zittingsduur van de leden is twee à drie jaar. Komt er een plaats vrij, dan roept de MR ouders op zich kandidaat te stellen.

Raad van toezicht
In de raad van toezicht van onze overkoepelende stichting SVOAZ zijn eveneens ouders vertegenwoordigd.
Bent u geïnteresseerd? Of hebt u vragen?
Mail dan naar ouderraad@nicolaas.nl (alle vragen over de OR of de OJG) of naar de secretaris van de MR, dhr. Dylon Tittel (alle vragen over de MR).

Ben je een betrokken leerling?

Vind je het leuk om mee te denken over de lessen op het Nicolaas? Heb je vaak een plan in je hoofd of wil je meehelpen om iets te organiseren voor de hele school? Meld je dan aan voor het leerlingenpanel of de leerlingenraad!

Leerlingenpanel
Elk leerjaar van het Nicolaas heeft een leerlingenpanel. Samen met de afdelingsleider help je de lessen in jouw jaar te verbeteren en leer je hoe je verantwoordelijkheid voor iets draagt. Je verzamelt informatie van klasgenoten over alles wat er op school speelt: schoolfeesten, excursies, toetsen of de situatie in de klas. 

Een paar keer per jaar komen de panels bij elkaar. Daarna delen ze alles wat ze besproken hebben. De panelleden geven ook voorlichting op Open Dagen. Ze adviseren andere leerlingen, de medezeggenschapsraad, leraren en de schoolleiding. Als lid van een leerlingenpanel kun je dus echt het verschil maken.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad kun je meedenken over hoe het gaat op school en actief helpen om dingen te veranderen. Het gaat hier altijd over de hele school, dus niet alleen over je eigen jaar. Er zitten acht leerlingen in de leerlingenraad. Ze komen één keer per maand bij elkaar en overleggen minstens twee keer per jaar met de schoolleiding. Er zit ook altijd iemand uit de leerlingenraad bij de vergaderingen van de leerlingenpanels.

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vier medewerkers, twee leerlingen en twee ouders. De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, adviseert de schoolleiding en stemt mee over belangrijke onderwerpen.

Meer weten?
Wil je meedoen? Of heb je een vraag? Stuur een mail naar sint@nicolaas.nl en zet erbij waarover het gaat (leerlingenpanel, leerlingenraad of MR).
Oud-leerlingen
Myrakel is een actieve vereniging van ruim 550 oud-leerlingen van het St. Nicolaaslyceum en de Sint-Pius MMS. De vereniging bevordert het contact tussen oud-leerlingen. Kijk op de website of de Facebook-pagina.