Updates van het Nicolaas

Onze visie op onderwijs
Zelfstandig, verantwoordelijk en (sociaal) betrokken. Dat zijn de kernwaarden van ons lyceum. Ze zijn tekenend voor wat we met ons onderwijs willen meegeven, onze ambities, ons didactisch concept, de manier waarop we elkaar verantwoordelijk houden, en hoe we samen leren en onszelf ontwikkelen.

Blijven groeien

We brengen onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar ook een houding waarmee ze blijven leren en groeien. Nu en later, in hun studie, werk en leven. We helpen ze daarvoor de juiste kwaliteiten te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Dat doen we door hen te laten leren van fouten. Door hen te helpen ontdekken wat ze willen en kunnen. Door hen te laten nadenken over zichzelf en inzicht te geven in hun gedrag. Door erop te vertrouwen dat ze – waar nodig onder begeleiding – eigen keuzes kunnen maken. En door duidelijke verwachtingen uit te spreken, resultaten vast te leggen, eisen te stellen en ze daaraan te houden.

Zelfstandig, maar ook samen

Zelfstandigheid vraagt om een onafhankelijke, autonome geest. Daarvoor bieden we onze leerlingen een stevige basis aan kennis en (wetenschappelijke) inzichten. Tegelijkertijd leren we ze vragen te stellen, kritisch na te denken, hun standpunt te bepalen en overtuigend te verwoorden, en oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Zelfstandig is zeker niet hetzelfde als individueel of alleen. Juist door samen te werken aan betekenisvolle opdrachten leren leerlingen van elkaar. Zo ontdekken ze hun eigen kracht en zwakte. Dit helpt hen in de maatschappij en draagt bij aan hun latere succes.

Respect voor elkaar

We geloven in een samenleving waarin je elkaar helpt, waardeert en positief tegemoet treedt. Op de middelbare school, maar ook in de buurt en in de ‘grote’ internationale samenleving. Deze overtuiging komt voort uit onze wortels: we zijn een open katholieke school met respect voor religie in de brede zin. Elke leerling is welkom en krijgt de kans een waardevol diploma te behalen. We verwachten dat leerlingen ons erbij helpen om iedereen zich thuis te laten voelen. Bijvoorbeeld door aandacht voor medeleerlingen en leraren te tonen en niemand buiten te sluiten. Dat merk je al als je door de gangen loopt: de sfeer is ontspannen en veilig.

Kennismaken met de wereld

Op het Nicolaas geven we waarden en normen mee. Daar hoort bij: begrip voor mensen die anders denken. We leren onze leerlingen dus over maatschappelijke ontwikkelingen en laten hen er ‘in het echt’ kennis mee maken. Via gastlessen door vluchtelingen, een bezoek aan eenzame ouderen of een rondleiding in een groot internationaal bedrijf in de buurt. Door e-mailprojecten, excursies, reizen en uitwisselingen maken de leerlingen ook kennis met mensen elders op de wereld.