Updates van het Nicolaas

Onze visie op onderwijs

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Deze kernwaarden laten zien waar we voor staan en wat we onze leerlingen willen meegeven.

Stevig fundament

Op het Nicolaas leggen we een stevig fundament voor de toekomst van onze leerlingen. We brengen je hier niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar ook een houding waarmee je blijft leren en groeien. Nu en later, in je studie, werk en leven. Dit doen we door je te laten leren van fouten, door je te helpen ontdekken wat je wil en kan, door je te laten nadenken over jezelf en door je inzicht te geven in je gedrag. Zo ontwikkel je je tot een verantwoordelijke volwassene met vertrouwen in zichzelf en de ander. Ook sta je in verbinding met je omgeving. We geloven namelijk in een samenleving waarin je elkaar helpt en respecteert.

Kernwaarden 

De kernwaarden van onze school zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Deze woorden zijn tekenend voor onze ambities en voor wat we onze leerlingen willen bijbrengen. Het zegt ook iets over de manier waarop we als school en docenten functioneren: hoe we elkaar verantwoordelijk houden en feedback geven, en hoe we samen leren en onszelf ontwikkelen. 

Vertrouwen 

We willen je zó opleiden dat je nu en later sterk in je schoenen staat. Vertrouwen vormt daarbij de basis, want zonder vertrouwen kun je niet leren. Ons streven is dat elke leerling met zelfvertrouwen de school verlaat en in staat is eigen keuzes te maken. Ook zien we vertrouwen in de klas en aandacht voor de groepsdynamiek als een belangrijk speerpunt in het onderwijs. 

Verantwoordelijkheid 

Wie wil groeien, moet verantwoordelijkheid leren dragen. We leren je dus om eigen beslissingen te nemen die je verder helpen – niet alleen in je leerproces op school, maar ook later, als zelfstandige burger. Voor het maken van die persoonlijke keuzes krijg je alle ruimte. Natuurlijk helpen we je daarbij: het is een spel van geven en nemen tussen leerling en docent. Bovendien draagt de school altijd de verantwoordelijkheid om je passende begeleiding te bieden.

Verbondenheid 

Het Nicolaas vormt een kleine wereld op zich, waarin we samen veel uren doorbrengen. We vinden het dus belangrijk dat je je bij ons thuis voelt. We zijn er dan ook voor iedereen: we creëren gelijke kansen voor alle leerlingen en houden rekening met elke culturele en sociaaleconomische achtergrond. Dat merk je meteen als je door de gangen loopt: de sfeer is ontspannen en veilig. We verwachten wel dat je ons daarbij helpt. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor anderen en niemand buiten te sluiten. We leren je deze verbinding ook buiten onze muren aan te gaan: met de stad, het land en de wereld.