Updates van het Nicolaas

Organisatie

Het managementteam zorgt voor een soepele organisatie, zodat onze leerlingen het allerbeste onderwijs krijgen en medewerkers de juiste ondersteuning.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en de plaatsvervangend rector. Samen met de afdelingsleiders vormen zij het managementteam.

Hubert Roza
Rector
H.M. (Hubert) Roza


Luc Hilkens
Plaatsvervangend rector
drs. L.W.L. (Luc) Hilkens
luc.hilkens@nicolaas.nl

Afdelingsleiders
Elke klas heeft een eigen mentor: deze vormt het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De afdelingsleider is het tweede aanspreekpunt en heeft een overkoepelende functie per leerjaar.

Renske Dahlhaus
Eerste klas havo en vwo
R.A. (Renske) Dahlhaus
renske.dahlhaus@nicolaas.nl 

Andrea van As

Tweede en derde klas havo

A.W. (Andrea) van As, MEd

Oscar Gonzalez van Eijk

Tweede en derde klas vwo

O.R. (Oscar) Gonzalez van Eijk
Latifa Bouras

Vierde en vijfde klas havo 

(waarnemend afdelingsleider)
L. (Latifa) Bouras
latifa.bouras@nicolaas.nl

Arieke Visscher-Hofman

Vierde, vijfde en zesde klas vwo

ir. A.F. (Arieke) Visscher-Hofman 

arieke.visscher@nicolaas.nl