Updates van het Nicolaas

Organisatie
Het St. Nicolaaslyceum vormt samen met het Fons Vitae Lyceum en het St. Ignatiusgymnasium de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ). De drie scholen werken veel samen. Zo waarborgen we onze hoge onderwijskwaliteit.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en de twee conrectoren. Samen met de afdelingsleiders vormen zij het managementteam.

Rector

drs. J.E.J. (Joséphine) Rutten
(020) 204 46 15

Conrector en plv. rector
M. (Madeleine) Lodeweges, MEM
(020) 204 46 02

Conrector
drs. R. (Ruben) Schrama 
(020) 204 46 03

Afdelingsleiders

Elke klas heeft een eigen mentor: deze vormt het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De afdelingsleider is het tweede aanspreekpunt en heeft een overkoepelende functie per leerjaar.

Eerste klas
R. (Renske) Dahlhaus 
(020) 204 46 41
Tweede klas
A.W. (Andrea) van As, MEd
(020) 204 46 42
Derde, vierde en vijfde klas havo 
R.J.C. (Roderik) Francken, MEd
(020) 204 46 44
Derde en vierde klas vwo
M.B. (Monique) van der Grijp, MEM
(020) 204 46 43
Vijfde en zesde klas vwo

drs.  L.W.L. (Luc) Hilkens
(020) 204 46 45
lhilkens@nicolaas.nl