Updates van het Nicolaas

Wie is wie?
Het St. Nicolaaslyceum vormt samen met het Fons Vitae Lyceum en het St. Ignatiusgymnasium de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ). De drie middelbare scholen werken veel samen. Zo waarborgen we onze hoge onderwijskwaliteit.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en de plaatsvervangend rector. Samen met de afdelingsleiders vormen zij het managementteam.

Rector-bestuurder

drs. P. (Peter) de Zoete
peter.dezoete@nicolaas.nl

L. Hilkens
Plv. rector
drs.  L.W.L. (Luc) Hilkens
luc.hilkens@nicolaas.nl

Afdelingsleiders
Elke klas heeft een eigen mentor: deze vormt het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De afdelingsleider is het tweede aanspreekpunt en heeft een overkoepelende functie per leerjaar.

R. Dahlhaus
Eerste klas
R. (Renske) Dahlhaus
renske.dahlhaus@nicolaas.nl 

A. van As

Tweede klas

A.W. (Andrea) van As, MEd

R. Francken

Derde, vierde en vijfde klas havo 

R.J.C. (Roderik) Francken, MEd
roderik.francken@nicolaas.nl

M. van der Grijp

Derde en vierde klas vwo

M.B. (Monique) van der Grijp, MEM

Vijfde en zesde klas vwo

A. (Arieke) Visscher-Hofman 

arieke.visscher@nicolaas.nl