Updates van het Nicolaas

Ondersteuning

Het is voor uw kind niet altijd eenvoudig om de lesstof in zich op te nemen, keuzes te maken en zichzelf te ontwikkelen. We bieden daarom veel vormen van ondersteuning.

Meer informatie

Kent u het Oudersteunpunt?

Natuurlijk kunt u met al uw vragen bij ons op school terecht. Wilt u echter advies of informatie van een onafhankelijke partij? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen.

De medewerkers denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is;
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft;
  • welke scholen voor speciaal onderwijs er zijn;
  • lastige situaties op school.

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen of een appje sturen. Er zijn ook inloopspreekuren.

Meer informatie: www.oudersteunpunt020.nl
Telefoon: (020) 330 63 20
Whatsapp: (06) 160 046 00
E-mail: info@oudersteunpunt020.nl