Updates van het Nicolaas

Profielen en vakken
Het St. Nicolaaslyceum biedt een breed vakkenpakket aan, met speciale leertrajecten en veel ruimte voor eigen keuzes. Niet alle scholen bieden dat!

Dit zijn al onze vakken

De paarse vakken kun je alleen in de bovenbouw volgen.

Nederlands  Duits  Engels 
 Frans Natuurkunde  Wiskunde 
 Biologie Scheikunde  Aardrijkskunde 
 Geschiedenis Economie   Levensbeschouwing 
 Informatiekunde Beeldende vorming  Podiumkunsten 
 Lichamelijke opvoeding Mentorles  Studieles 
 Spaans Tekenen   Global Perspectives
Maatschappij-
wetenschappen

Culturele en kunstzinnige
vorming 

Management en
organisatie
 Bewegen, Sport en
Maatschappij
Informatica Bedrijfseconomie 

Hoe werkt het?

Iedere leerling begint met dezelfde vakken in het eerste jaar. Je kunt daarnaast kiezen voor een profielklas voor de eerste drie jaar: sport+ of het tweetalig onderwijs. In de derde klas bepaal je welk profiel je in klas 4, 5 (en 6) gaat volgen: Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek of Economie en Maatschappij. Met hulp van je docenten en mentor kies je dan zelf je vakkenpakket.

Handige informatie