Updates van het Nicolaas

Profielen en vakken
Het St. Nicolaaslyceum biedt een breed vakkenpakket aan, met speciale leertrajecten en veel ruimte voor eigen keuzes. Niet alle scholen bieden dat!

Dit zijn al onze vakken

De paarse vakken kun je alleen in de bovenbouw volgen.

Nederlands  Duits  Engels 
 Frans Natuurkunde  Wiskunde 
 Biologie Scheikunde  Aardrijkskunde 
 Geschiedenis Economie   Levensbeschouwing 
 Informatiekunde Beeldende vorming  Podiumkunsten 
 Lichamelijke opvoeding Mentorles  Studieles 

 Spaans Tekenen   Global Perspectives
Maatschappij-
wetenschappen

Culturele en kunstzinnige
vorming 

Management en
organisatie
 Bewegen, Sport en
Maatschappij
Informatica  

Hoe werkt het?

Iedere leerling begint met dezelfde vakken in het eerste jaar. Je kunt daarnaast kiezen voor extra sport- of cultuururen of voor tweetalig onderwijs. Na drie jaar kies je je eigen richting en bepaal je welke vakken je wilt blijven volgen, welke nieuwe vakken je erbij wilt of welke vakken je juist wilt laten vallen. Hierbij krijg je natuurlijk hulp van je leraren en mentor.

Je eigen combinatie
In de derde klas bepaal je welk profiel je in klas 4, 5 (en 6) wilt gaan volgen: Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek of Economie en Maatschappij. Je kiest dan zelf je vakkenpakket. 

Hieronder zie je alle mogelijkheden.