Updates van het Nicolaas

Aanmelden voor klas 2 t/m 6
Komt uw kind van een andere middelbare school? En wilt u uw zoon of dochter aanmelden op het St. Nicolaaslyceum? Dan vindt u hier alle informatie om u te oriënteren.
Ter informatie
De zij-instroomwachtlijst voor het schooljaar 2020-2021 wordt in maart 2020 geopend.

De onderstaande procedures en formulieren worden binnenkort geactualiseerd. De ingevulde formulieren kunt u t.z.t. sturen aan Shirley Tedjai.