Updates van het Nicolaas

De voorlichting is voorbij
Onze voorlichtingsavonden, de Open Dag en de adviesmiddag voor de profielklassen werden drukbezocht. Voor alle duidelijkheid: er zijn nu geen bezoekmomenten meer.

Hoge opkomst

Voor kinderen in groep 8 en hun ouders organiseerden we  drie voorlichtingsavonden, op 10, 17 en 25 januari. De rector en de afdelingsleider van de eerste klas gaven toen een presentatie, waarna de aanwezigen konden rondlopen om een indruk te krijgen van de school.

Op 27 januari vond de Open Dag plaats. Iedereen was welkom en kon lokalen bekijken, spreken met docenten en leerlingen of een demonstratie bijwonen van verschillende vakken.

Tot slot vond op 14 februari de speciale adviesmiddag plaats over de sport+klas, de cultuur+klas en het tweetalig onderwijs. 

De opkomst was op alle dagen hoog. We danken de vele aanwezigen voor hun belangstelling!