Updates van het Nicolaas

De voorlichting start weer in januari


Tot nu toe

Voor ouders en kinderen in groep 8 organiseren we normaliter aan het begin van elk kalenderjaar drie voorlichtingsavonden. De rector en de afdelingsleider van de eerste klas houden dan een presentatie, waarna je met je ouders even door de school kunt lopen om een snelle indruk te krijgen. Er vindt ook altijd een Open Dag plaats, waarop iedereen welkom is.

In 2021

In 2021 zijn de voorlichtingsavonden vooralsnog gepland op 6, 12 en 21 januari 2021. Houd deze dagen voor alle zekerheid even vrij, maar de kans is groot dat het méér momenten worden om het aantal bezoekers te spreiden. De Open Dag gaat waarschijnlijk niet door. Kortom, gezien alle maatregelen in verband met het coronavirus is nog onduidelijk welke vorm de voorlichting precies krijgt. Half december volgt meer informatie.

Hebt u als ouder een dringende vraag?

Stuur dan een mail naar afdelingsleider mw. Renske Dahlhaus