Updates van het Nicolaas

Veelgestelde vragen

Goed contact met de ouders van onze leerlingen vinden we essentieel. U kunt als ouder dus altijd bij ons terecht. Hieronder ons antwoord op veelgestelde vragen.

Wanneer vindt de voorlichting plaats?

Voor leerlingen in groep 8 en hun ouders die belangstelling hebben voor het Nicolaas organiseren we doorgaans drie voorlichtingsavonden en een Open Dag aan het begin van het kalenderjaar. Voor leerlingen in groep 7 organiseren we zoiets niet.

Hoe lang heeft mijn kind les?

School begint elke dag om half negen. In onderbouw zijn leerlingen meestal om 14.30 of 15.30 uur uit. In de bovenbouw kan een schooldag tot 16.20 uur duren, maar dan zijn er ook tussenuren om te werken voor school. Een les duurt bij ons 50 minuten.

Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Kijk hier.

Wat gebeurt er als mijn kind te laat in de les komt?

We vinden het heel belangrijk dat leerlingen op tijd in de les zijn, zodat de les ongestoord kan starten. Leerlingen die te laat zijn, moeten een briefje halen bij de receptie. De eerste keer te laat komen heeft geen consequenties. Wanneer uw kind vaker te laat komt, moet hij of zij zich de volgende ochtend om 8.00 uur melden. 

Welke vakken krijgt mijn kind?

Kijk hier voor meer informatie.

Wie is mijn eerste aanspreekpunt?

Ieder jaar start met een informatieavond, zodat u meteen de mentor en de afdelingsleider van dat jaar leert kennen. De mentor is uw eerste aanspreekpunt. Speelt er iets binnen één bepaalde les, dan kunt u dat natuurlijk ook bespreken met de vakdocent.

Waar vind ik algemene informatie?

Hebt u een praktische vraag over schooltijden? Wilt u weten wie u waarvoor kunt bellen? Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Gebruikt uw kind medicijnen? U vindt alle antwoorden en contactgegevens in onze praktische gidsen.

Wat moet ik als ouder betalen?

Deelname aan de profielklassen (tweetalig onderwijs, cultuur+ en sport+) brengt extra kosten met zich mee. In de Schoolgids staat precies wat de kosten zijn per klas.

Als ik iets niet kan betalen, wat dan?

Natuurlijk wilt u het liefst dat uw kind met alles kan meedoen. Hebt u een laag inkomen en zijn sommige dingen voor u te duur? Dan kunt u financiële hulp krijgen van de gemeente Amsterdam. U hebt bijvoorbeeld recht op een scholierenvergoeding, een gratis laptop, een reiskostenvergoeding of een bijdrage aan de sportclub en de muziek-, dans- of tekenles van uw kind.  Vraag er eens naar tijdens het financieel spreekuur in uw eigen stadsdeel of ga langs bij uw buurtteam

Wat doet het Nicolaas om pesten te voorkomen?

Op onze school gelden twee belangrijke huisregels: we gaan respectvol met elkaar om en we houden rekening met elkaars grenzen. Is er toch sprake van pesten, dan volgen we het pestprotocol Ruimte en respect. Wilt u als ouder meer weten over dit onderwerp, kijk dan ook eens op Pesten op school.

Wat is Magister?

Magister is het programma waarin we onze leerlingenadministratie bijhouden. Ouders en leerlingen kunnen ook inloggen op dit systeem. U vindt er de cijfers en informatie over aanwezigheid en te laat komen. Het huiswerk vindt u hier niet: dat staat in de papieren agenda van uw zoon of dochter. Log in >

Wat is Zermelo?

Via dit roosterprogramma kunt u als ouder intekenen op de tafeltjesmiddagen ofwel de tienminutengesprekken met docenten.  Log in >

Wat voor computerfaciliteiten zijn er?

Al onze leerlingen hebben een Office 365-account: ze kunnen gebruikmaken van het Office-pakket en hebben een eigen e-mailadres.