Updates van het Nicolaas

Veelgestelde vragen
Goed contact met de ouders van onze leerlingen vinden we op het Nicolaas essentieel. U kunt als ouder dus altijd bij ons terecht als u iets wilt weten of bespreken. Hieronder ons antwoord op veelgestelde vragen.

Wanneer vindt de voorlichting plaats?

Voor leerlingen in groep 8 en hun ouders die belangstelling hebben voor het Nicolaas organiseren we in januari altijd drie voorlichtingsavonden en een Open Dag. Voor leerlingen in groep 7 organiseren we zoiets niet.

Wie is mijn eerste aanspreekpunt?

Ieder jaar start met een informatieavond, zodat u meteen de mentor en de afdelingsleider van dat jaar leert kennen. De mentor is uw eerste aanspreekpunt. Speelt er iets binnen één bepaalde les, dan kunt u dat natuurlijk ook bespreken met de vakdocent.

Waar vind ik algemene informatie?

Hebt u een praktische vraag over schooltijden? Wilt u weten wie u waarvoor kunt bellen? Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Gebruikt uw kind medicijnen? U vindt alle antwoorden en contactgegevens in onze praktische gidsen.

Wat is Magister?

Magister is het programma waarin we onze leerlingenadministratie bijhouden. Ouders en leerlingen kunnen ook inloggen op dit systeem. U vindt er het lesrooster, de cijfers en informatie over aanwezigheid en te laat komen. Het huiswerk vindt u hier niet: dat staat in de papieren agenda van uw zoon of dochter. Log in >

Wat is Zermelo?

Via dit roosterprogramma kunt u als ouder intekenen op de tafeltjesmiddagen ofwel de tienminutengesprekken met docenten.  Log in >

Wat voor computerfaciliteiten zijn er?

Al onze leerlingen hebben een Office 365-account: ze kunnen gebruikmaken van het Office-pakket en hebben een eigen e-mailadres.

Wat moet ik als ouder betalen?

Deelname aan de profielklassen (tweetalig onderwijs, cultuur+ en sport+) brengt extra kosten met zich mee. In de Schoolgids (beschikbaar aan het begin van het nieuwe schooljaar) staat precies wat de kosten zijn per klas.

Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Kijk hier.

Hoe lang heeft mijn kind les?

School begint elke dag om half negen. Om half drie of half vier uur is uw kind klaar. Een les duurt bij ons een uur. Vanaf het schooljaar 2019-2020 verandert het rooster.