Updates van het Nicolaas

Aanmelden voor klas 1
Op dit moment is aanmelden niet mogelijk. Informatie over het schooljaar 2020-2021 volgt in december 2019.

Weetjes voor je ouders

We volgen net als andere scholen in Amsterdam de kernprocedure voor aanname.

Zit uw kind op een basisschool buiten Amsterdam? Of hebt u een dringende vraag? Neem dan contact op met de afdelingsleider van de eerste klas, Renske Dahlhaus.