Updates van het Nicolaas

De voorlichting is voorbij
In januari werden onze voorlichtingsavonden en de Open Dag drukbezocht. Voor alle duidelijkheid: er zijn nu geen bezoekmomenten meer. In februari volgt nog wel een adviesmiddag.

Hoge opkomst

Voor ouders en kinderen in groep 8 organiseerden we onlangs drie voorlichtingsavonden, op 8, 14 en 23 januari. De rector en de afdelingsleider van de eerste klas gaven toen een presentatie, waarna de aanwezigen konden rondlopen om een indruk te krijgen van de school. Op 25 januari vond de Open Dag plaats. Iedereen was welkom en kon lokalen bekijken, spreken met docenten en leerlingen of een demonstratie bijwonen van verschillende vakken. De opkomst was op alle data hoog en we waren vereerd met alle belangstelling.

Adviesmiddag profielklassen

Kinderen uit groep 8 die erover denken om naar de sport+klas, de cultuur+klas of een tweetalige klas te gaan, kunnen nog langskomen op de speciale adviesmiddag op 12 februari. Deze middag is dus uitsluitend voor leerlingen die interesse hebben in de profielklassen.

Hebt u als ouder een vraag?

Wilt u meer weten over aanmelding van uw kind voor de eerste klas? Stuur dan een mail naar afdelingsleider mw. Renske Dahlhaus