Updates van het Nicolaas

Oog voor onrecht

Write for Rights_2018_St. Nicolaaslyceum

Soms is zoiets simpels als een brief al genoeg om het lot van iemand anders op de wereld te beïnvloeden.


Eerste editie
Op donderdag 20 december 2018 vond er in het Grote Theater van onze school een betrokken schrijfactie plaats, georganiseerd door de sectie Levensbeschouwing in samenwerking met Amnesty International.

Gelijke rechten
Amnesty wil een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Daarom bestaat er al jaren Write for Rights, de grootste schrijfactie ter wereld. Er wordt dan massaal geschreven voor en aan mensen die oneerlijk behandeld worden of onterecht in de gevangenis zitten. 

Deze actie past goed bij het Nicolaas. We vinden het namelijk belangrijk dat je oog hebt voor mensen die het minder goed hebben dan wij. En dat je onderzoekt hoe je zelf een positieve bijdrage kunt leveren aan de wereld.

Steunende brieven
Omdat Amnesty in 2018 speciale aandacht besteedde aan vrouwenrechten, kregen we de namen door van vijf vrouwen. Vervolgens schreven de Nicolaas-leerlingen brieven en kaarten. Bijvoorbeeld een brief aan de autoriteiten in een land, om te vragen of iemand vrijgelaten kon worden. Of een versierd en persoonlijk kaartje aan diegene zelf, als hart onder de riem. Om de 'schrijvers' op weg te helpen, lagen er in de aula voorbeeldbrieven, posters, pennen, onderleggers en schrijfblokken. Er stond ook een brievenbus.

Meer dan 250
Sommige klassen schoven met z’n allen aan, andere leerlingen schreven in hun eentje mee tijdens de pauze. Dankzij de enthousiaste inzet zijn er op die ene dag meer dan 250 brieven opgestuurd. Een geweldig resultaat.

Namens de organisatoren, mw. Sara Mulder en mw. Désirée van Regenmortel: iedereen bedankt!
Media
  • Amnesty_schrijfactie_2018_St.-Nicolaaslyceum_1
  • Amnesty_schrijfactie_2018_St.-Nicolaaslyceum_2
  • Amnesty_schrijfactie_2018_St.-Nicolaaslyceum_3
  • Amnesty_schrijfactie_2018_St. Nicolaaslyceum_4
  • Amnesty_schrijfactie_2018_St.-Nicolaaslyceum_5
  • Amnesty_schrijfactie_2018_St.-Nicolaaslyceum_5a