Updates van het Nicolaas

Hoe vaak zit jij online?

Voorlichting social media St. Nicolaaslyceum

Op 1 en 2 oktober kwamen de ouders, mentoren en leerlingen van jaar 1 bij elkaar. Ze praatten over nepnieuws en de aantrekkingskracht van social media. 


Waarom deze avonden?
Doel was het gesprek tussen ouders en leerlingen te openen over het gebruik van social media. Jongeren ervaren geen drempel in het gebruik van deze media en voelen zich hierdoor juist verbonden met anderen. Hun ouders schatten de gevaren vaak beter in. Onder leiding van IT-specialist Gijsbreght van Doorn werd gekeken of het mogelijk was samen afspraken te maken, zodat het gebruik ervan leuk blijft voor iedereen.

Fake is soms net echt
Het programma maakte soms best indruk. Door een ‘fake Nicolaas-site’ werd bijvoorbeeld duidelijk hoe snel je nepnieuws kunt maken en hoe echt dit er soms uitziet. Er werd veel gelachen, maar ook serieus gepraat over social media, gamen en internet. Veel ouders bekenden eerlijk dat ze zelf soms ook te veel op hun telefoon zitten.

Thuis verder praten
Na afloop gaven de ouders aan dat ze nieuwe aanknopingspunten hadden gekregen om thuis verder te praten over de verleidingen en risico’s van digitale platforms en om de media-opvoeding verder vorm te geven. Ook de leerlingen vonden het een nuttige en leerzame bijeenkomst. Ze waren wel opgelucht dat het gebruik van social media niet aan banden was gelegd. 

Vervolg op school
In de Week van de Mediawijsheid (11 t/m 15 november) praten we in de mentorlessen verder over dit onderwerp. 

Met dank aan Renske Dahlhaus (afdelingsleider jaar 1) en alle mentoren 

Media
  • social-media-041019