Updates van het Nicolaas

Thuiswerken: laatste nieuws

Onderwijs op afstand_St. Nicolaaslyceum

Het coronavirus heeft consequenties voor ons onderwijs. Lees hier de laatste stand van zaken.


Nóg beter afstandsonderwijs
In de eerste weken van het afstandsonderwijs hebben we bewust veel vrijheid gegeven wat de lessen en het rooster betreft. Nu we weten dat de scholen langer dicht blijven, willen we meer structuur aanbrengen. De aanpassingen gaan in per 6 april en lopen tot de meivakantie. De docenten hebben natuurlijk even de tijd nodig om dingen aan te passen, dus we vragen jullie om een beetje geduld!

Werken volgens rooster
Vanaf maandag 6 april werken we met een rooster. De lessen worden korter, maar de volgorde is net zoals op school. Dit rooster staat vanaf nu automatisch in je Teams-agenda. De dagen zien er als volgt uit:

 1e lesuur 9.00 - 9.30 uur
2e lesuur 9.30 - 10.00 uur
3e lesuur 10.00 - 10.30 uur
Pauze 10.30 - 11.00 uur
4e lesuur 11.00 - 11.30 uur

5e lesuur 11. 30 - 12.00 uur
6e lesuur 12.00 - 12.30 uur
7e lesuur 12.30 - 13.00 uur
Toetsmoment 13.30 - 14.30 uur

Planning
Sommigen van jullie hebben behoefte aan één overzicht van alles wat je in een week te doen hebt. Dat snappen we, maar toch kiezen we niet voor zo'n overkoepelende planner. Het zou een stap terug zijn in de ontwikkeling die we ingezet hebben: namelijk om jullie zelf de verantwoordelijkheid te leren nemen voor je planning (en dus met een zelf ingevulde agenda te werken). En dat beginnen jullie nu net zo goed te doen! Daarom blijven we werken met weekplanners per vak, met slechts een paar aangescherpte afspraken.

Meer details achter de inlog
We zetten alle brieven die we versturen achter de inlog in de map Alle klassen. Daar kun je alle spelregels en afspraken over het werken met planners en Teams tot in detail nalezen.

Eindexamenkandidaten
Misschien ten overvloede: de regelingen gelden niet voor leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Die zijn de komende weken druk met het voorbereiden en afleggen van hun laatste schoolexamens. Voor hen staat vanaf 3 april het rooster van de schoolexamens in Zermelo.

Houd moed en blijf genieten
We hopen dat jullie door de aanpassingen meer structuur en overzicht krijgen. En natuurlijk dat iedereen de moed erin houdt! Dat is voor leerlingen én ouders namelijk best een opgave. Daarom maar weer het advies om rustig te genieten van het mooie weer.
Media
  • Planner-2