Updates van het Nicolaas

Intens verdrietig nieuws


We ontvingen het onwerkelijke en trieste bericht dat twee van onze leerlingen, Joara en Roman, zijn overleden.


Noodlottig ongeval

Op vrijdag 11 juni kwamen de twee leerlingen uit 5 havo om het leven door een noodlottig ongeluk. Ze waren allebei net geslaagd voor hun havo-examen. We zijn als school geschokt en intens verdrietig. Ook voor veel van onze leerlingen zal dit een aangrijpend bericht zijn.

Aandacht voor Joara en Roman

Maandagochtend zullen we in alle klassen tijdens het tweede lesuur stilstaan bij het overlijden van Joara en Roman. Ook wordt er een ruimte ingericht waar leerlingen in stilte bij elkaar kunnen komen. Het eerste lesuur vervalt voor alle leerlingen; dan komen alle medewerkers bij elkaar.

Begeleiding

We vinden het belangrijk dat leerlingen én ouders de steun krijgen die ze nodig hebben. De leerlingbegeleiders, docenten en ook andere personeelsleden zijn daarom beschikbaar voor wie wil praten over gedachten, gevoelens en zorgen. De afdelingsleiders zijn altijd op school te bereiken. We hopen dat ouders en kinderen ook thuis hierover met elkaar in gesprek gaan.

Uitvaart of herdenking

Op dit moment is er nog niets bekend over de uitvaartdienst of andere herdenkingsplechtigheden. We houden iedereen op de hoogte.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Joara en Roman.

Media
  • 1447229-pxhere.com