Updates van het Nicolaas

Onderwijscafé over groepsdynamiek

Groepsdynamiek op school_St. Nicolaaslyceum

Welke rol heeft uw kind in de groep, hoe herkent u dit als ouder en hoe gaat u ermee om?


Online onderwijscafé
Met de bovengenoemde vragen gingen we met zo'n honderd ouders op 16 februari aan de slag tijdens een online 'onderwijscafé'. Deze cafés zijn een informele manier om met ouders in gesprek te gaan over relevante thema’s. Zo willen we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, beter zicht geven op wat wij als school doen, maar vooral ook inzichten met elkaar delen.

Actueel thema
Het thema was dit keer 'groepsdynamiek'. Dit is extra actueel, omdat dit een lastige tijd is voor veel leerlingen. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: de motivatie van leerlingen, sociale interactie, erbij horen, vriendschappen, uitdagingen en risico’s en algeheel welbevinden.

Gedrag, kleding of werkhouding
De afwisselende avond was in handen van Ivo Dokman, een lerarenopleider die zich heeft toegelegd op groepsdynamisch werken. Hij legde uit wat groepsdynamiek is en hoe je het bijvoorbeeld terugziet in gedrag, kleding of werkhouding. Hij liet aan de hand van een filmpje zien hoe groepen zijn te analyseren en welke rollen u als ouder kunt herkennen bij uw kind. De afdelingsleiders vertelden op hun beurt wat het Nicolaas doet om in elke klas een veilige sfeer en een goede werkhouding te realiseren. 

Tips en inzichten
De avond kenmerkte zich door interactie. Zo reageerden de ouders in aparte break-out rooms onder begeleiding van een afdelingsleider op een aantal vragen. Herkent u bepaald groepsgedrag bij uw kind? Wanneer is dit gedrag zinvol en normaal of juist ongewenst? Hebben de coronamaatregelen een extra effect gehad? Ervaart u een verschil tussen thuis en in de klas? Wat kunt u als ouder doen en wat is de rol van de school? Alle tips en inzichten werden na afloop gedeeld. 

Bedankt
Veel ouders vonden het interessant hoe we als school met dit onderwerp omgaan, maar het bleek nog een uitdaging om dit te vertalen naar de thuissituatie. We danken alle betrokkenen voor het meedenken en het uitwisselen van ervaringen. We hopen van harte dat het volgende onderwijscafé live kan plaatsvinden.

Media
  • NicolaasWeb-103